Amaranth Flour

140400 gm

Besan (Chickpea Flour)

150500 gm

High-Fiber Kathiya Wheat Flour

1651 kg

Kathiya Wheat Flour (Atta)

1351 kg

Kuttu Atta (Buckwheat Flour)

175400 gm

Multi Grain Atta

1551 kg

Premium Whole Wheat Atta

991 kg

Singhara Atta (Water Chestnut Flour)

5001 pcs

Singhara Atta (Water Chestnut Flour)

210400 gm

Sooji/Rava

105500 gm

AVAILABLE IN GROCERY BASKET

NEW IN STORE