Amaranth Flour

2751 kg

Amaranth Flour

140400 gm

Besan (Chickpea Flour)

150500 gm

High Fiber Kathiya Wheat Flour

1651 kg

Jau Atta (Barley Flour )

2051 kg

Jowar (Sorghum Flour)

1551 kg

Kathiya Wheat Atta / Flour (Hamirpur, U.P.)

1351 kg

Kuttu Atta (Buckwheat Flour)

165400 gm

Multi Grain Atta

1551 kg

Premium Whole Wheat Atta

991 kg

Sooji/Rava

105500 gm

AVAILABLE IN GROCERY BASKET

NEW IN STORE